Scroll là gì? Giải pháp mở rộng quy mô zkEVM cho Ethereum

Scroll là gì? Tokenomic của Scroll coin là gì? Dự án này có gì nổi bật? Liệu dự án này có tiềm năng tăng giá trong tương lai? Anh em hãy cùng Allinstation tìm hiểu xem nhé!

Scroll là gì?

Scroll
Scroll

Scroll là một giải pháp Layer 2 được phát triển cho Ethereum, sử dụng công nghệ Zk Rollup để giải quyết những vấn đề tồn đọng trên Ethereum, bao gồm tốc độ giao dịch chậm và chi phí giao dịch cao.

Đọc thêm: Layer 2 là gì? Toàn tập về Layer 2

Mô hình hoạt động của Scroll

Scroll là một hệ thống Layer-2 scaling solution cho Ethereum, cho phép xử lý một lượng lớn các giao dịch trên Ethereum mà trả phí rẻ và không cần đợi lâu để xác nhận giao dịch. Scroll sử dụng mô hình Rollup để nén các giao dịch trên Ethereum vào các block trên Scroll chain.

Các block trên Scroll được tạo ra, xác thực và hoàn thiện trong một chuỗi các bước gồm:

  1. Sequencer tạo ra một chuỗi các block và gửi một execution trace (tổng hợp của các giao dịch trong block) cho Coordinator. Cùng lúc đó, Sequencer cũng đưa dữ liệu giao dịch cho Rollup contract để đảm bảo sẵn sàng dữ liệu và trạng thái của giao dịch.
  2. Coordinator chọn ngẫu nhiên một Roller để tạo ra chứng minh tính hợp lệ cho mỗi execution trace. Để tăng tốc quá trình tạo chứng minh, chứng minh cho các block khác nhau có thể được tạo cùng lúc trên các Roller khác nhau.
  3. Sau khi tạo chứng minh cho block i, Roller gửi nó lại cho Coordinator. Mỗi k block, Coordinator phân công một Roller khác để tổng hợp k chứng minh thành một chứng minh tổng hợp duy nhất A.
  4. Cuối cùng, Coordinator đưa chứng minh tổng hợp A vào Rollup contract để hoàn thiện các block L2 i+1 đến i+k bằng cách xác minh chứng minh tổng hợp đó so với trạng thái và cam kết dữ liệu giao dịch đã được gửi trước đó cho Rollup contract.

Các block trên Scroll được hoàn thiện trên Ethereum base layer theo một quy trình đa bước. Mỗi block L2 sẽ qua ba giai đoạn sau khi được tạo ra cho đến khi hoàn thiện:

  1. Precommitted chỉ ra rằng một khối đã được đề xuất bởi Sequencer và đã được gửi đến Rollers. Mặc dù các khối Precommitted chưa phải là một phần chuỗi Scroll L2 chính thức vì chúng chưa được đăng trên Ethereum, nhưng người dùng tin tưởng Sequencer có thể chọn hành động trước đó.
  2. Committed cho biết dữ liệu giao dịch của khối này đã được đăng trên hợp đồng rollup trên Ethereum. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu khối có sẵn, nhưng không chứng minh rằng nó đã được thực thi theo cách hợp lệ.
  3. Finalized chỉ ra rằng việc thực thi chính xác các giao dịch trong khối này đã được chứng minh bằng cách xác minh một bằng chứng hợp lệ trên chuỗi Ethereum. Các khối Finalized được coi là các phần chính thức của chuỗi Scroll L2.

Tổng hợp lại, Scroll có thể thực thi mã bytecode EVM native trên L2 trong khi kế thừa các cam kết bảo mật mạnh từ Ethereum

Điểm nổi bật của Scroll 

ZkEVM là một giải pháp mới sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với các giải pháp Zk Rollup.

Với zkEVM, các dự án trên Ethereum và các EVM Blockchain sẽ được dễ dàng mở rộng, xây dựng, hoạt động và phát triển trên Scroll. Nhờ đó, các nhà phát triển của Sodility cũng sẽ dễ dàng triển khai các dự án mới trên Scroll mà không cần phải học các ngôn ngữ lập trình native của các Zk Rollup Chain.

Với Scroll, tốc độ giao dịch sẽ cực kỳ nhanh với chi phí rẻ và đồng thời vẫn đảm bảo được tính bảo mật từ phía Ethereum.

Điểm Nổi Bật Của Scroll

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *